Info
 
Achtergrond

Waar kom ik vandaan?

In mijn jeugd bracht ik veel tijd door in de natuur; in een gebied tussen Wijhe en Olst langs de IJssel. Daar was een enorme variëteit qua flora en fauna. Dit prikkelde mijn fantasie.
Ik koos dan ook voor een opleiding in de bos- en tuinbouw. Dit bleek voor mij uiteindelijk onvoldoende met de natuur van doen te hebben. Wat ik wel ontdekte is dat de combinatie tussen natuur en de invloed hierop op de mens iets was waar ik me verder op wilde richten.
Ik koos vervolgens voor een tuintherapie opleiding waarmee ik de groene kennis en achtergrond kon combineren met het therapeutisch werken met mensen.
Inmiddels werk ik als bemiddelaar binnen de gezondheidszorg. Daarnaast werk ik ruim 20 jaar binnen Stadsnatuur.

Waarom Stadsnatuur?

Ieder mens wil zich prettig voelen in zijn leefomgeving. De aanwezigheid van stadsnatuur, zowel stadsgroen als vogels, heeft hier veel meer invloed op dan we denken.
Stadsnatuur wordt door zo’n 95% van de mensen dan ook zeer gewaardeerd, zo blijkt uit onderzoek. Groen verhoogt bijvoorbeeld de creativiteit bij de mens en werkt stress verlagend. Mensen genezen sneller in een omgeving met veel groen. Mensen voelen zich veiliger en besteden meer zorg aan hun omgeving. En als er in dat groen een diversiteit aan vogels is geeft dat veel extra's. Dat is ook nodig.
Vogels als de huismus zijn namelijk uit hele woonwijken verdwenen en zijn op de Rode Lijst beland. Ook met een soort als de gierzwaluw gaat het niet goed. (Stadsvogels, J.L. Kooijmans)

Nieuwe kijk op (stads)natuur

De omgang met natuur in Nederland is in beweging. De rol van de overheid is aan het veranderen en vanuit de samenleving ontstaat steeds meer behoefte naar het anders benutten van de waarde van natuur en groen. De nadruk komt minder te liggen op het beschermen van het kwetsbare en meer op inzet van natuur als economische factor (benutten ecosysteemdiensten) en de bewustwording dat de natuur een belangrijke pijler is van het economische systeem.
Pluspunt van deze omslag is dat de natuur hierdoor dichter bij de mensen komt te staan. Door actief in te zetten op de vele functies, die natuur voor ons vervult ontstaat weer het bewustzijn dat we als mens onderdeel zijn van die natuur. Natuur wordt daarmee meer onderdeel van ons dagelijks leven en niet meer iets dat veraf staat, kwetsbaar is en vooral niet verstoord moet worden. Vanuit dit besef ontstaat een intrinsieke motivatie om respectvol met natuur om te gaan (we zijn er immers zelf onderdeel van) en zal de noodzaak om bescherming van natuur af te dwingen (door wet- en regelgeving) afnemen.
De vernieuwing in het natuurbeleid kan worden omschreven als de omslag van een aanbodgerichte benadering van de natuur naar een vraaggerichte benadering. De regie ligt niet meer bij de overheid (aanbod van nationale parken, EHS en groenstructuur in steden), maar bij de samenleving (vraag naar gezonde omgeving, ontspanning, bescherming, voedsel, energie). 

Bij de bescherming van soorten in het stedelijk gebied is er extra aandacht nodig voor de vele verschillende actoren. Kennis van mensen is voor een effectievere bescherming van stadsnatuur vaak belangrijker dan kennis van ecologie (Adams & Lindsey, 2010).

Binnen deze veranderingen en bescherming wil MU-S een bijdrage leveren.

 

 

 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact