Info
 
Ambitie

MU-S kernachtig

MU-S bevordert stadsnatuur op een creatieve manier door het betrekken van wijkbewoners in het realiseren van zijn projecten waarin vogels centraal staan.

Wat wil ik bereiken?

De ‘VROEM’ moet weer te horen zijn in Eindhoven.

Begin juli 2010 was ik in Deventer bij mijn zus op bezoek. Deventer heeft een prachtige oude binnenstad met zeer gevarieerde huizenbouw.
Na een wandeling van een uur door het centrum verbaasde ik me er over dat ik nog geen enkele
huismus had waargenomen. Wel enkele groepjes gierzwaluwen op jacht naar insecten hoog in de Sallandse lucht.
‘Deventer was uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland’ ging het door mijn hoofd.
‘Als wij in Eindhoven onze muren  groen gaan schilderen, zullen wij dan in 2012 de groenste
stad van Nederland zijn?’
Kortom: ‘Dat mag met Eindhoven niet gebeuren’, dacht ik. Ik wil dat onze kinderen opgroeien
met vogelgeluiden.

In Eindhoven moet de ‘VROEM’ te horen zijn. Het zo typische geluid van
een zwerm opvliegende huismussen. Dat staat voor mij symbool. ‘Groen’ betekent dan daadwerkelijk een rijk gevarieerde stadsnatuur met zowel flora als fauna, waarin naast huismussen en gierzwaluwen een enorme diversiteit aan zoogdieren, insecten en vogels te zien en te horen zijn zoals de verschillende mezen soorten, roodborst, winterkoning, heggemus, merel, spreeuw, huiszwaluw, boomkruiper, zwartkop en de slechtvalk.
Deze laatste broed al op het TD gebouw aan het Anne Frank plantsoen. Dat is prachtig!

De huismus op nummer één in de Nationale Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming. Betekend dat ook dat het goed gaat met huizenbroeders zoals de huismus in steden als Eindhoven? Uit recent onderzoek verricht door SOVON blijkt het onderstaande.

Huizenbroeders

De belangrijkste vertegenwoordigers uit deze groep zijn de Gierzwaluw, Spreeuw en Huismus. Alle soorten die in huizen en gebouwen broeden onder dakpannen en in openingen.
De grootste aantallen huizenbroeders zijn geteld in het zuidelijk van het centrum (MUS) en Woensel-west. Deze wijken komen er ook relatief gunstig uit in de vergelijking met de benchmark. De lokale index levert ook een relatief gunstig beeld op voor een aantal punten in Hagenkamp en zuidoostelijke rand van de stad. De meeste andere wijken blijven echter achter bij de benchmark (in verhouding tot). Er blijft dus nog het nodige te doen in Eindhoven en omgeving.

Verder stel ik me voor dat vlinders, insecten, amfibieën en vleermuizen aangetrokken worden. Dat kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door onbenutte (tijdelijke) ruimtes in te zaaien met bloemrijke zaaizaadmengsels. Dat is ook een mooi gezicht. Andere ideeën zijn stoeptegeltuintjes of groene daken. Dat is tegelijkertijd heel goed voor de afwatering van al het regenwater. Zeker omdat er steeds meer oppervlakte van de stad wordt verhard. (zie de kop De voordelen).
En mensen worden er blij van, voelen zich veiliger. Krijgen meer zorg voor hun leefomgeving. Want bij dit alles gaat het om de kwaliteit van leven, voor mensen, dieren en planten. Dit in betrokkenheid op elkaar.

Kortom: het gaat me erom de natuur duurzaam terug te brengen in de stad en daarmee het leefgenot voor mensen te verhogen. Verder is het goed voor het milieu en maakt het de buurt levendig.

 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact