Info
 
Gerealiseerde projecten

Wat heb ik gedaan?

Toen in 1994 er een wijkgerichte renovatie plaats vond in het Vonderkwartier en ik besefte dat daarmee de zo karakteristieke stadvogel de gierzwaluw zou verdwijnen, ben ik met de pet rond gegaan in de buurt.
Als buurtbewoner voelde ik een extra betrokkenheid en
verantwoordelijkheid voor deze medebewoner. Het verbaasde me hoeveel mensen hier geld voor over hadden, toen ze hier eenmaal op geattendeerd werden. Ook Woonbedrijf Trudo, de aannemer Verhoeven en het Wereldnatuurfonds droegen bij. Hierdoor konden we in totaal 240 dakpannen plaatsen.
Ook attendeerde het buurtbewoners op stadsvogels: mensen gingen er veel meer op
letten, gingen het leuker en interessanter vinden.
Nu, na 15 jaar is zo’n 95% van de
dakpannen bezet en is het in de wijk een zeer levendig gebeuren qua stadsvogels en groen.

Wilt u dit met eigen ogen bekijken, dan raad ik u aan (liefst in de ochtend, in de periode eind april – augustus)  plaats te nemen op één van de bankjes van het Lodewijk Napoleonplein en rustig te kijken naar de dakpannen op de daken aldaar. Als u daarna een blik werpt op de aangrenzende Amalia van Anhaltstraat dan ziet u wat ik bedoel met de verlevendiging van een straat door stoeptegeltuintjes, waar ook weer allerlei vogels in kunnen nestelen en insecten kunnen leven.
Hierdoor ook geholpen door de werkgroep Pleinactiviteiten van het Vonderkwartier, die de
activiteiten in de wijk verzorgt. Zo hebben we in mei 2010 een vogelhuisjesdag georganiseerd.
Op die dag zijn er door kinderen en ouders uit de wijk zo’n 160 nestkastjes
getimmerd en geverfd, die vervolgens in de wijk zijn opgehangen. Dan bevindt zich in de wijk het ‘Mussenhotel’. Dit ‘hotel’ is meteen te zien bij binnenkomst van de wijk: de letters ‘M U S’ hangen groot op het hoekpand aan de Albertina van Nassaustraat en is in mei 2010, tijdens de vogelhuisjesdag door wethouder Mary Fiers geopend.

Daarnaast ben ik (tot april 2012) nog secretaris van de Stichting Stadsnatuur Eindhoven, waar ik aan verschillende projecten heb meegewerkt. Een voorbeeld hiervan is het promoten van vogelvides, die door de gemeente Eindhoven beschikbaar waren gesteld (2010).
Voor verdere info: zie tabblad ‘Artikelen’, ‘Video’s’ en ‘Links’ .

Verder heb ik meegewerkt aan het laten plaatsen van 15 gierzwaluwdakpannen aan het
Wilhelminaplein. Dit zal nog een vervolg krijgen, omdat het hier slechts om een begin gaat.
Inmiddels is daar in samenwerking met kunstenaar Jacques van Erven, http://www.jvanerven.nl/, het project Vroem geplaats (zie foto’s) ook dit gaat nog een vervolg te krijgen.

Voor het van Abbemuseum heb ik op 16-11-2011 meegewerkt aan een speciale “Takkendag”. Een stads(natuur) wandeling die was uitgezet om het kunstwerk de Wood Circle van Richard Long voor het van Abbemuseum te behouden. In de route van de wandeling was ook mijn project met de titel VROEM in de Heilige Geeststraat opgenomen. Het werk van kunstenaar Jacques van Erven. (zie map foto’s).

In het Augustijnenkwartier is op 26,27 en 28 maart 2012 nestgelegenheid op de huizen aangebracht.
In opdracht van de gemeente Eindhoven, in samenwerking met bewoners en de buurtvereniging Augustijnenkwartier. 
De presentatie van dit project heeft plaatsgevonden op 24 september 2012 in de Effenaar te Eindhoven.
In de buurt heeft een groep van niet minder dan 46 buurtbewoners zich aangemeld om ook op hun woningen nestgelegenheid aan te laten brengen.
Ook het Woonbedrijf dat veel woningen in het Augustijnenkwartier beheerd is content met dit project. In totaal zijn er 30 gierzwaluw- mussendakpannen geplaatst, 62 nestkasten en 2 vleermuizen kasten. Een enorm succes. Een vervolg opdracht gericht op het vergroenen van delen van de buurt staat gepland.

In het Vonderkwartier liep een renovatie van een woonblok dat eigendom is van TRUDO. Bij het vervangen van de dakpannen is op mijn advies, rekening gehouden met de stadsvogels.
Inmiddels zijn daar 16 st. gierzwaluwdakpannen en 15 meter vogelvide geplaatst.
Met dank aan Trudo, Knaapen Groep en de Gemeentelijke Groene handdruk.

In het Vonderkwartier is een woonhuis van nestgelegenheid voorzien op aanvraag van de bewoonster. Dit maakt dat de wijk inmiddels rond de 270 gierzwaluw-mussendakpannen rijk is.

Rond de "Vergeten Tuin" http://www.vergetentuin.nl/ aan de Palingstraat is in samenwerking met de Vereniging Veldwerk het project onder de naam “De Vergeten Stadsvogels” inmiddels afgerond. Hier hebben we, samen met een grote groep bewoners, 81 nestkasten geplaatst.

De aanleg van zo'n 57 geveltuintjes samen met cliënten  van de G.G.Z.E (De Boei) in het nu nog groenere Vonderkwartier.

 

 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact