Info
 
Aanpak

Hoe pak ik ‘t aan?

Een aanpak kan naar mijn idee alleen duurzaamheid kennen als er betrokkenheid en enthousiasme is bij alle partijen. Dit te beginnen bij buurtbewoners. Bewoners zijn goed te motiveren om in actie te komen. Zodra ze op de situatie worden gewezen en ondersteuning geboden word hoe dit aan te pakken. Praktisch gerichte buurtparticipatie projecten beklijven zo blijkt uit mijn ervaring.

Daarnaast is het essentieel om andere betrokken partijen te activeren en adviseren, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, scholen, spilcentra, natuurwerkgroepen en projectontwikkelaars.
Met name binnen scholen liggen er kansen. Dit heeft tevens als voordeel dat kinderen betrokken raken, zodat ze al vroeg in hun jeugd de rijkdom van natuur leren kennen. Zeker voor stadskinderen essentieel.

Cliënten werkzaam binnen hulpverleningsinstellingen zoals 'De Boei' (G.G.Z.E), Dichterbij uit Venray en Ipse de Bruggen uit Zwammerdam leveren een praktische bijdrage d.m.v. nestkastenbouw en/of aanleg van geveltuintjes.

Het gaat erom in gezamenlijkheid, vanuit diverse betrokkenheid en ieders belang de leefbaarheid van Eindhoven te vergroten. Door samen aan de slag te gaan met kansen en bedreigingen. Vervolgens samen met de buurtbewoners voor een wijkgerichte aanpak te kiezen.
Dit maakt de aanpak ook echt iets van hen en hiermee wordt het buurt eigen.

Daarbij probeer ik er iets bijzonders van te maken, iets waar mensen blij van worden, maar ook iets wat de aandacht trekt. Dit bijvoorbeeld door kunstenaars en/of designers hierbij te betrekken, zoals ik heb gedaan in de buurten De Bergen, Oude Spoorbaan en recent Woenselse Heide.

Tot slot heb ik contacten gelegd met enkele designers/kunstenaars, scholen, spilcentra en woningbouwverenigingen om samen met hen de mogelijkheden van het realiseren van stadsnatuur te onderzoeken. De reacties zijn meer dan bemoedigend.

 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact