Info
 
De voordelen

Een natuurlijk groene woonomgeving met zowel flora als fauna verbindt bewoners in een wijk en levert een bijdrage aan de gezondheid. Je gaat eerder naar buiten, je beweegt meer en je leeft letterlijk in een gezondere omgeving, want er zit bijvoorbeeld minder fijn stof in de lucht.

Op sociaal gebied

 • Stadsbewoners zijn gelukkiger in een omgeving met zowel flora als fauna, blijkt uit psychologisch onderzoek.
 • Stadsnatuur brengt rust. Stadsvogels zorgen voor een vriendelijke sfeer in de wijk. Huismussen worden geassocieerd met je thuis voelen.
 • De bladmassa langs de gevel vermindert de windsnelheid, waardoor de omgeving aangenamer aanvoelt.
 • De groene ontwikkeling in de wijk past goed bij de ontwikkeling van de zogenaamde stadspoorten.
 • De groene straat trekt als het ware de bewoners (naast de planten en dieren) naar deze groene plaatsen.
 • Groen verhoogt de creativiteit bij de mens en werkt stress verlagend.
 • Mensen genezen sneller in een omgeving met veel groen. Mensen voelen zich in een groene omgeving veiliger.
 • Mensen besteden meer zorg aan hun (groene)omgeving. En als er in dat groen een diversiteit aan o.a. vogels is geeft dat veel extra's. 

Op milieu gebied

 • Een groen dak isoleert, in de zomers houdt het de warmte van buiten tegen, 's winters houdt het de warmte van binnen vast. Zo bespaar je energie.
 • Een groene wijk dempt  lawaai uit de omgeving en heeft zo een positief effect op de akoestiek in de wijk . Stadsvogels bestrijden de insecten in de wijk zoals muggen, vliegen en bladluizen. Groen trekt ook andere insecten aan die zijn nodig voor de bestuiving van planten.
 • Planten slaan CO2 op en leveren zuurstof af.
 • De planten in de wijk nemen regenwater op. Zo wordt overbelasting van het riool, een toenemend probleem door klimaatverandering, voorkomen.
 • Een groene gevel werkt graffiti mogelijkheden tegen
 • Groene daken vormen een waterbuffer.
 • Een groen dak vertraagt afvoer van regenwater, slaat dit op en geeft het door verdamping af.
 • Planten kunnen helpen de lucht in de stad schoner en dus gezonder te maken, doordat ze fijn stof uit de lucht filteren.
 • Senter Novem  heeft onderzocht dat 20% vervuiling uit de lucht gehaald kan worden.
 • Een huis mét gevelbegroening blijkt minder ongedierte binnenshuis te hebben dan één zonder, zo leren ervaringen van bewoners in begroende huizen.
 • De onderhoudskosten aan de gevel kunnen door de beschermende invloed van gevelgroen langer kunnen worden uitgesteld.
 • Een groene straat vermindert sterke opwarming in de zomer en te sterke afkoeling in de winter.

Kosten besparing

Vroeger was verharding goedkoper in het onderhoud dan groen, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. We mogen niet meer met gif spuiten; het groen in de verharding moet worden geborsteld of gebrand. Dat maakt het duurder.

Uit onderzoek van de Landelijke Makelaarsvereniging blijkt dat woningen in een groene omgeving 8 tot 14% meer waard zijn. Kortom: als je wijken vergroent, ga je de daling van de huizenprijzen tegen en krijgt daarnaast de gemeente meer inkomsten uit de WOZ. Vergroening verdient zichzelf terug, jaar na jaar.

Meer aandacht

De inwoners van Eindhoven ervaren de stad onvoldoende als groen. Nu vindt een kleine 50% de stad groen, en dat kan hoger vindt ook de gemeente Eindhoven.

 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact