Projecten in Eindhoven
 

Overzicht Eindhovense projecten van Met U-Stadsnatuur

Projecten in 1994

Project in de wijk het Vonderkwartier

Lees meer >>


Project in de wijk het Vonderkwartier

Toen in 1994 er een wijkgerichte renovatie plaats vond in het Vonderkwartier en ik besefte dat daarmee de zo karakteristieke stadvogel de gierzwaluw zou verdwijnen, ben ik met de pet rond gegaan in de buurt. Als buurtbewoner voelde ik een extra betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor deze medebewoner. Het verbaasde me hoeveel mensen hier geld voor over hadden, toen ze hier eenmaal op geattendeerd werden. Ook Woonbedrijf Trudo, de aannemer Verhoeven en het Wereldnatuurfonds droegen bij. Hierdoor konden we in totaal 240 dakpannen plaatsen. Ook attendeerde het buurtbewoners op stadsvogels: mensen gingen er veel meer op letten, gingen het leuker en interessanter vinden. Nu, na 15 jaar is zo’n 95% van de dakpannen bezet en is het in de wijk een zeer levendig gebeuren qua stadsvogels en groen. In het Vonderkwartier liep in 2012 een renovatie van een woonblok dat eigendom is van TRUDO. Bij het vervangen van de dakpannen is op mijn advies, rekening gehouden met de stadsvogels. Inmiddels zijn daar 16 st. gierzwaluwdakpannen en 15 meter vogelvide geplaatst. Verder is er een woonhuis van nestgelegenheid voorzien op aanvraag van de bewoonster. Dit maakt dat de wijk inmiddels rond de 270 gierzwaluw-mussendakpannen rijk is. Artikel in de Buurtkrant Vonderkwartier Mei 2002 3 www.vonderkwartier.nl   Voortgang Gierzwaluwproject Vonderkwartier   ‘Renovatie Vonderkwartier bedreigt nestgelegenheid’; zo luidde het artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 04-01- 1994. In het Vonderkwartier heerste er op dat moment een opgewekte verbouwstemming onder de bewoners. Minder opgewekt zouden de gierzwaluwen zijn bij terugkomst uit Afrika eind april. Hun woonruimte zou verdwenen zijn. Ik had inmiddels actie ondernomen om vervangende woonruimte aan te bieden aan de zo karakteristieke buurtbewoner. In korte tijd was ik door met de pet rond te gaan in 3 straten 50 gierzwaluwdakpannen rijker en konden de dakdekkers, na enig aandringen, onder andere de daken van het Lodewijk Napoleonplein ermee versieren. Uiteindelijk heb ik zo’n 230 gierzwaluwdakpannen kunnen laten plaatsen, mede dankzij Bouwbedrijf Verhoeven b.v. en Architectenbureau KOVOS. Een overweldigend succes. De reacties waren dan ook hartverwarmend. Inmiddels zijn er 7 broedseizoenen verstreken en ben ik deel uit gaan maken van Stichting Stadsnatuur Eindhoven. Met enkele vrijwilligers van Stadsnatuur wil ik het aankomend broedseizoen onderzoek gaan doen naar de huidige gierzwaluwpopulatie in het Vonderkwartier om hiermee te bepalen in hoeverre mijn actie van 1994 daadwerkelijk rendement heeft opgeleverd. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een landelijk onderzoek naar huidige gierzwaluwpopulaties en hun broedplaatskeuze in Nederland. (Vogelbescherming en Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland/ SOVON). In de praktijk betekent dit dat we tellingen zullen verrichten gericht op de broedplaatsen. We letten op de volgende zaken: We tellen in hoeverre geplaatste gierzwaluwdakpannen daadwerkelijk benut worden, _ We tellen waar los van de gierzwaluwdakpannen gebroed wordt _ We tellen de plekken in de wijk waar geen gierzwaluwdakpannen geplaatst zijn, maar waar door de gierzwaluw toch nestgelegenheid gevonden is. We tellen de vliegende gierzwaluwen. We tellen de mussen en spreeuwen die gebruik maken van de gierzwaluwdakpannen/daken. Als u zich deze zomer afvraagt; wie zijn die vogelspotters, dan is de kans groot dat wij, van Stadsnatuur dit zijn. Spreekt u ons gerust aan met mogelijke vragen omtrent het gierzwaluwproject waar u zelf ook zo nadrukkelijk aan hebt bijgedragen. Misschien wilt u zelfs wel meedoen. neemt u dan contact met mij op. De telling vindt plaats in de periode van 15 juni tot 20 juli 2002.          Projecten in 2010

Buurtproject nestkastjes maken

Het MUSSENHOTEL in de wijk Het Vonderkwartier

Het Wilhelmina Plein 'De MFierspan'

Lees meer >>

Projecten in 2011

De 'Takkendag' Van Abbe Museum voor het behoud van de Wood Circle

Creatief project 'VROEM' in wijk De Bergen

Lees meer >>

Projecten in 2012

Promotie van de vogelvide

Augustijnen kwartier

Basis School De Schelp

Wijk Gagelbosch

Project in de Palingstraat

Lees meer >>

Projecten in 2013-2014

Stadsnatuur advies en realisatie nw. wijk Woensel West, project Volta Galvani voor TRUDO

Geveltuintjes in het Vonderkwartier

Project in de wijk Genderdal (flats Schubertlaan)

Biodiversiteit in de wijk Woenselse Heide in samenwerking met de Grontmij

Biodiversiteit in de wijk Doornakkers in samenwerking met de Grontmij

Project 'House Martin' Woenselse Heide

Project Schrijversbuurt

ANWB en MU-S Groenplein in Henri Dunantpark 'Biodiversiteit, Techniek en Creativiteit'

Project Villa Park en Huize De Laak

Project flats wijk Lievendaal

Werkplan flora en fauna  werkzaamheden Herzenbroekenweg e.o.

Lees meer >>

Projecten in 2015

Huiszwaluwtil project Blixembosch aan de Ella Fitzgeraldlaan

Stadsnatuurproject Basisschool Karel de Grote

Stadnatuurproject met bewoners uit de wijk Genderdal en de jongeren raad van Your Choice

Advies en ondersteuning aan bouwbedrijf Groenen fase 3 Onderhoud in de wijk Tivoli in opdracht van het Woonbedrijf

Advies plan van aanpak voor het behoud aanwezige huismussen en vleermuizen na renovatie Aireyswoningen (Gestel)

Stadsnatuurproject in de wijk Bokt

Lees meer >>

Projecten in 2016

Project BATROOMS een groot vleermuishotel

Huiszwaluwtil in de vijver van het Henri Dunantpark

Huiszwaluwtil Acht (gemeente Eindhoven)

Huiszwaluwtil VTC Aanschot (Volkstuinen Complex)

Voorzieningen voor vleermuizen en vogels ter compensatie kap Populus Canadensis tussen de Dommel en Sportpark de Hondsheuvels

Onderzoek en realisatie faunavoorzieningen gemeentelijke gebouwen

Project natuurlijk leren, natuur- en duurzaamheid-educatie B.S De Hasselbraam Eindhoven

Lees meer >>

Projecten in 2017

Zes Projecten natuurlijk leren, in het kader van natuur- en duurzaamheid-educatie

 

Lees meer >>


 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact