Projecten in Eindhoven
 

Overzicht Eindhovense projecten van Met U-Stadsnatuur

Projecten in 1994

Project in de wijk het Vonderkwartier

Lees meer >>

Projecten in 2010

Buurtproject nestkastjes maken

Het MUSSENHOTEL in de wijk Het Vonderkwartier

Het Wilhelmina Plein 'De MFierspan'

Lees meer >>

Projecten in 2011

De 'Takkendag' Van Abbe Museum voor het behoud van de Wood Circle

Creatief project 'VROEM' in wijk De Bergen

Lees meer >>

Projecten in 2012

Promotie van de vogelvide

Augustijnen kwartier

Basis School De Schelp

Wijk Gagelbosch

Project in de Palingstraat

Lees meer >>


Promotie van de vogelvide

Promotie gratis Gemeentelijke Vogelvides

Zie link http://www.eindhoven.nl/artikelen/Geef-vogels-een-nest.htm

Augustijnen kwartier

In het Augustijnenkwartier is op 26,27 en 28 maart 2012 nestgelegenheid op de huizen aangebracht. 
In opdracht van de gemeente Eindhoven, in samenwerking met bewoners en de buurtvereniging Augustijnenkwartier. 
De presentatie van dit project heeft plaatsgevonden op 24 september 2012 in de Effenaar te Eindhoven. 
In de buurt heeft een groep van niet minder dan 46 buurtbewoners zich aangemeld om ook op hun woningen nestgelegenheid aan te laten brengen. 
Ook het Woonbedrijf dat veel woningen in het Augustijnenkwartier beheerd is content met dit project. In totaal zijn er 30 gierzwaluw- mussendakpannen geplaatst, 62 nestkasten en 2 vleermuizen kasten. Een enorm succes. Een vervolg opdracht gericht op het vergroenen van delen van de buurt staat gepland

Basis School De Schelp

Basisschool de Schelp een Mussenhotel

Op Basisschool de Schelp is een groot Mussenhotel opgehangen met wijkbewoners. Volgens enkele kinderen broed er inmiddels een koolmezen gezin. Nu ook nog de huismussen.

Wijk Gagelbosch

Advies uitgebracht betreffende stadsnatuur t.b.v. de renovatie door het Woonbedrijf van de wijk Gagelbosch

Project in de Palingstraat

In samenwerking met de Vereniging Veldwerk en de buurt in het kader van 'De Vergeten Stadsvogels' het plaatsen van 30 st. nestkasten, 12 st. gierzwaluwdakpannen en 14 meter vogelvides. De nestkasten hebben hun eigen huisnummer gekregen. Hiernaast is het kunstwerk "Het Spaansedorp" gemaakt en opgehangen.Projecten in 2013-2014

Stadsnatuur advies en realisatie nw. wijk Woensel West, project Volta Galvani voor TRUDO

Geveltuintjes in het Vonderkwartier

Project in de wijk Genderdal (flats Schubertlaan)

Biodiversiteit in de wijk Woenselse Heide in samenwerking met de Grontmij

Biodiversiteit in de wijk Doornakkers in samenwerking met de Grontmij

Project 'House Martin' Woenselse Heide

Project Schrijversbuurt

ANWB en MU-S Groenplein in Henri Dunantpark 'Biodiversiteit, Techniek en Creativiteit'

Project Villa Park en Huize De Laak

Project flats wijk Lievendaal

Werkplan flora en fauna  werkzaamheden Herzenbroekenweg e.o.

Lees meer >>

Projecten in 2015

Huiszwaluwtil project Blixembosch aan de Ella Fitzgeraldlaan

Stadsnatuurproject Basisschool Karel de Grote

Stadnatuurproject met bewoners uit de wijk Genderdal en de jongeren raad van Your Choice

Advies en ondersteuning aan bouwbedrijf Groenen fase 3 Onderhoud in de wijk Tivoli in opdracht van het Woonbedrijf

Advies plan van aanpak voor het behoud aanwezige huismussen en vleermuizen na renovatie Aireyswoningen (Gestel)

Stadsnatuurproject in de wijk Bokt

Lees meer >>

Projecten in 2016

Project BATROOMS een groot vleermuishotel

Huiszwaluwtil in de vijver van het Henri Dunantpark

Huiszwaluwtil Acht (gemeente Eindhoven)

Huiszwaluwtil VTC Aanschot (Volkstuinen Complex)

Voorzieningen voor vleermuizen en vogels ter compensatie kap Populus Canadensis tussen de Dommel en Sportpark de Hondsheuvels

Onderzoek en realisatie faunavoorzieningen gemeentelijke gebouwen

Project natuurlijk leren, natuur- en duurzaamheid-educatie B.S De Hasselbraam Eindhoven

Lees meer >>

Projecten in 2017

Zes Projecten natuurlijk leren, in het kader van natuur- en duurzaamheid-educatie

 

Lees meer >>


 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact