Projecten in Eindhoven
 

Overzicht Eindhovense projecten van Met U-Stadsnatuur

Projecten in 1994

Project in de wijk het Vonderkwartier

Lees meer >>

Projecten in 2010

Buurtproject nestkastjes maken

Het MUSSENHOTEL in de wijk Het Vonderkwartier

Het Wilhelmina Plein 'De MFierspan'

Lees meer >>

Projecten in 2011

De 'Takkendag' Van Abbe Museum voor het behoud van de Wood Circle

Creatief project 'VROEM' in wijk De Bergen

Lees meer >>

Projecten in 2012

Promotie van de vogelvide

Augustijnen kwartier

Basis School De Schelp

Wijk Gagelbosch

Project in de Palingstraat

Lees meer >>

Projecten in 2013-2014

Stadsnatuur advies en realisatie nw. wijk Woensel West, project Volta Galvani voor TRUDO

Geveltuintjes in het Vonderkwartier

Project in de wijk Genderdal (flats Schubertlaan)

Biodiversiteit in de wijk Woenselse Heide in samenwerking met de Grontmij

Biodiversiteit in de wijk Doornakkers in samenwerking met de Grontmij

Project 'House Martin' Woenselse Heide

Project Schrijversbuurt

ANWB en MU-S Groenplein in Henri Dunantpark 'Biodiversiteit, Techniek en Creativiteit'

Project Villa Park en Huize De Laak

Project flats wijk Lievendaal

Werkplan flora en fauna  werkzaamheden Herzenbroekenweg e.o.

Lees meer >>


Stadsnatuur advies en realisatie nw. wijk Woensel West, project Volta Galvani voor TRUDO

De nieuwe woonwijk Volta Galvani in Woensel-West, Eindhoven, nadert zijn voltooiing.

Eind september 2013 werden de eerste woningen opgeleverd. De wijk die bestaat uit 61 huurwoningen, 45 koopwoningen en ruimtes voor 22 ateliers of winkeltjes, valt op door de kleurige aanblik van de gevels. Toekomstige bewoners konden zelf kiezen uit een aantal verschillende zachte tinten, op voorwaarde dat ze een andere kleur kozen dan de buren. Hiernaast hebben de bewoners meegedacht in een aantal bijeenkomsten over de groene aankleding van de wijk. MU-S heeft hieraan deelgenomen en advies gegeven op het vlak van meer biodiversiteit. En gezamelijk onderhoud binnen de Verenigingen van Eigenaren (VVE) van het buurtgroen en de aandacht voor o.a. stadsvogels.

Geveltuintjes in het Vonderkwartier

In samenwerking met cliënten van De Boei (GGZE) is in mei 2012 gestart met het zogenaamde geveltuintjes plus (fauna) project. Cliënten van De Boei zullen op zo'n 70 verschillende plaatsen in de wijk tegen een geringe vergoeding geveltuintjes gaan aanleggen. In het voorjaar van 2013 zal de aanleg afgerond zijn.

Project in de wijk Genderdal (flats Schubertlaan)

Onder de naam 'Meer biodiversiteit in Genderdal op weg naar de groenste en vogel rijkste wijk in Eindhoven' is MU-S gestart met het vergroenen van de omgeving met extra aandacht voor de fauna en plaatsen van bijna 117 houtbetonnen nestingangen en de toegang voor vleermuizen in de dakranden aan de 10 zijgevels op de flats aan de Schubertlaan. (zie menu artikelen)

"Biodiversiteit maakt het verschil"

Een aantal kopgevels van de in opdracht van TRUDO gerenoveerde flats aan de Schubertlaan in Eindhoven zijn onlangs voorzien van diverse nestkasten voor vogels en zelfs een speciale 'landingsbaan' voor vleermuizen. De vogelkasten zijn duidelijk zichtbaar aangebracht op de kopgevels van de flats.De realisatie hiervan is tot stand gekomen in samenwerking met Arjan Ooms van MU-S, specialist in stadsnatuurprojecten. Hij weet als geen ander welke invloed de natuur op mensen heeft.

Uit Bouwbedrijf GROENEN nieuws.

Biodiversiteit in de wijk Woenselse Heide in samenwerking met de Grontmij

In samenwerking met de Grontmij werkt MU-S aan het project "Biodiversiteit in de wijk" in de Eindhovense wijken o.a. in Woenselse Heide. Er zijn samen met wijkbewoners bij basisscholen en op andere plaatsen in de wijk vele nestkasten opgehangen.

Tekst: Danni Keil buurtbewoonster Woenselse Heide.

Biodiversiteitsproject in de wijk Woenselse Heide

Hebben jullie ze ook gezien, die duizenden krokusjes die sinds kort in de gazons van onze wijk bloeien?
Langs de Noordzeelaan, de Holterberg- en de Veluwelaan heeft de gemeente hele stroken met
afwisselende voorjaarsbloeiers ingeplant, een lust voor het oog en een feestje voor hommels en bijen (als
het ietsje warmer is geworden).
En tegenover het Heidehonk, waar sinds kort een bijzonder kunstwerk de zijgevel van Grebberglaan 55
siert, zijn jullie daar al wezen kijken? In deze buurt, op vliegafstand van het park, nestelen al vele jaren
huiszwaluwen onder de overstekende dakranden van een 5-tal huizen. Er zijn in Eindhoven (nog) maar
twee plekken waar de huiszwaluw spontaan zijn intrek neemt en hier, in onze wijk, profiteert hij van de
flink-overstekende dakranden en de nabijheid van het park waar hij leem vindt om mee te bouwen.
Arjan Ooms, van Met U- Stadsnatuur (MU-S) heeft het op de kaart zetten van stadsvogels tot zijn passie
gemaakt en wil onze natuurlijke populatie ondersteunen door extra broedgelegenheid aan te bieden. Op
zijn verzoek heeft Jacques van Erven drie kunstwerken uitgevoerd, die de vorm hebben van enorme
huiszwaluwnesten. Het kunstwerk vestigt de aandacht op de aanwezigheid van deze bijzondere gasten in
onze buurt en het biedt tegelijkertijd broedgelegenheid aan nieuwe huiszwaluwgezinnen; waarlijk een
levend kunstwerk!
Dank je wel, Arjan en Jacques, en dank jullie wel ook bewoners van het huis voor het ‘dragen’ van dit
kunstwerk! Wooninc. heeft toegezegd om na de renovatie van haar woningen in de wijk ook zorg te dragen voor de nestgelegenheid voor de reeds aanwezige stadsvogels zoals de huis-en gierzwaluw en de huismus.
Zaterdag 6 april was het nog niet overtuigend lente met negen graden, maar onze werkgroep (7
volwassenen en drie kinderen) heeft die dag wel vijftien vlinderstruiken geplant in de
gemeenteplantsoenen op diverse locaties. Deze zomer zullen jullie dus hier en daar extra kleur en fleur
beleven in de buurt en hopelijk een boel nieuwe vlinders zien! Ook hebben we diezelfde zaterdag 20
nestkastjes uitgedeeld aan belangstellenden in de buurt. Deze oude nestkastjes zijn op Buitenwerkplaats
De Tuin van het GGzE door TBS-cliënten opgeknapt. De vogels zaten gewoon te wachten op deze nieuwe
onderkomens want, al een half uur na bevestiging aan een boom, zagen wij zelf een meesje wegvliegen uit het kastje.
Dit zijn de eerste zichtbare resultaten van de groeiende werkgroep voor bio-diversiteit in onze wijk.
En er staat nog veel meer te gebeuren! Zowel op basisschool De Schelp als op de Ontmoeting zijn er
vergevorderde plannen voor een project rond bio-diversiteit. In de volgende Heidekrant horen jullie hier
alles over. Ook krijgen we binnenkort nog 25 vlinderstruiken die we op lege plekken in de plantsoenen
gaan zetten en, in overleg met de gemeente, mogen we nog kleine veldjes met eenjarige bloemen inzaaien in stukken gazon… leuk werk voor de kinderen…
Heb je zin om eens mee te kijken, mee te lopen, mee te denken of mee te doen, stuur dan een mailtje naar
José Graafsma, onze wijkcoördinator, je ontvangt dan een uitnodiging voor onze volgende actie:
j.graafsma@eindhoven.nl
Informatie over stadsvogelsprojecten: www.stadsnatuur-projecten-arjan-ooms-eindhoven.nl
Kunstenaar Jacques van Erven: www.jvanerven.nl

Biodiversiteit in de wijk Doornakkers in samenwerking met de Grontmij

In samenwerking met de Grontmij werkt MU-S aan het project "Biodiversiteit in de wijk" in de Eindhovense wijken o.a. in Doornakkers. Er zijn samen met wijkbewoners bij basisscholen en op andere plaatsen in de wijk vele nestkasten opgehangen.

Project 'House Martin' Woenselse Heide

In het Noorden van Eindhoven zijn drie projecten rond de huiszwaluw van start gaan. Het eerste project 'House Martin' (zie foto's) is inmiddels gerealiseed. Achter dit project zal d.m.v. geluid getracht worden huiszwaluwen te lokken. Op plaatsen waar nog enkele families huiszwaluwen broeden zijn kunstnesten en vormen aangebracht. En is er bij de meeste bewoners van de huizen waaraan de nesten hangen een bewustwordings proces op gang gebracht over hoe bijzonder het is dat deze vogels onderdak vinden aan hun huis en in hun wijk. De andere twee huiszwaluw projecten zijn reeds in voorbereiding.

Project Schrijversbuurt

Februari 2014 zijn op vier flats in samenwerking met enkele bewoners gierzwaluekolonie nestkasten type Eindhoven aangebracht. Ook aan de beplanting rondom de flats is er extra aandacht besteed voor meer biodiversiteit. In het aangrenzende Dommelpark worden in de loop van het jaar nog nestkasten, waaronder die van een bosuil, geplaatst.

ANWB en MU-S Groenplein in Henri Dunantpark 'Biodiversiteit, Techniek en Creativiteit'

De ANWB investeert in ons mooie Henri Dunantpark!

Tekst: redactie van het Heidekrantje

Op zaterdag 9 februari 2013 gaven wethouder Mary Ann Scheurs en de vertegenwoordigster van de
ANWB, mevrouw Mirjam Sijmons, het eerste startsein voor de werkzaamheden.
Dit deden zij door het drukken op een rode knop waarna confetti de lucht in schoot; als symbool voor een zogenaamde eerste spade in de grond. Na de opening werden de gasten uitgenodigd voor het nuttigen van een kopje koffie met vlaai in de Splinter.
Het ontwerp voor dit tweede Groenplein is in overleg met de buurtbewoners gemaakt. Er komt een kiosk voor koffie en thee, een toilet, veel zitplaatsen, picknicktafels, loungeplekken aan het water, werkplekken met WiFi, speeltoestellen voor de kinderen, een kruidentuin, een bloemenweide en er is aandacht voor natuureducatie.
Overige:
-het ANWB Groenplein komt ter hoogte van de boulevard, in het midden van het park
-enkele entrees van het park worden meer zichtbaar
-het huidige hondenlosloopterrein en het grasveld blijven behouden
-de hoofdstructuur (bijvoorbeeld wandelpaden en water) van het park blijft in stand
-de bomen in het park blijven zoveel mogelijk behouden.
Op deze website vindt u meer informatie: www.anwbgroenplein.nl
De grote, feestelijke opening van het ANWB groenplein is op zondag 26 mei vanaf 11.00 uur.
Het vernieuwde Henri Dunantpark wordt dan geopend door wethouder Mary Ann Schreurs en ANWB
directievoorzitter Guido van Workum. Iedereen is van harte welkom!

Projecten in samenwerking met MU-S zijn in voorbereiding met de ANWB en enkele wijkbewoners

Project Villa Park en Huize De Laak

Inmiddels is er een werkgroep met daarin acht Villapark bewoners gevormd en heeft het eerste overleg op 28-05-2013 plaats gevonden. Op het terrein van Villa “Huize de Laak” zijn inmiddels inventarisaties gedaan en is er gekeken naar geschikte plaatsen voor het aanbrengen van nestgelegenheid.

Op het terrein van de Villa zullen in oktober 2013 vele soorten nestgelegenheden worden aangebracht. Zoals een bosuilen kast, boomklever/kruiper kasten, mezen kasten,vleermuizen kasten, kasten voor halfholen broeders en een ijsvogelnestkast.

In het Villa park worden eind 2013 o.a. op de gevel van het Apollohuis gierzwaluwkoloniekasten (type Eindhoven) aangebracht en een gierzwaluw geluids/lokkast.

Project flats wijk Lievendaal

Op enkele flats zijn in het najaar van 2013 kolonie nestkasten voor huis- en gierzwaluwen aangebracht. Inmiddels maken niet de huis-gierzwaluwen gebruik van de nestkasten maar meerdere paartjes spreeuwen.

Werkplan flora en fauna werkzaamheden Herzenbroekenweg e.o.

Aan Met U Stadsnatuur (MU-S) is door bouwbedrijf Groenen de vraag gesteld om een bijdrage te leveren aan het werkplan flora en fauna ten behoeve van werkzaamheden Herzenbroekenweg e.o. in de wijk Doornakkers te Eindhoven PO gevelonderhoud complex 572 voor het Woonbedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projecten in 2015

Huiszwaluwtil project Blixembosch aan de Ella Fitzgeraldlaan

Stadsnatuurproject Basisschool Karel de Grote

Stadnatuurproject met bewoners uit de wijk Genderdal en de jongeren raad van Your Choice

Advies en ondersteuning aan bouwbedrijf Groenen fase 3 Onderhoud in de wijk Tivoli in opdracht van het Woonbedrijf

Advies plan van aanpak voor het behoud aanwezige huismussen en vleermuizen na renovatie Aireyswoningen (Gestel)

Stadsnatuurproject in de wijk Bokt

Lees meer >>

Projecten in 2016

Project BATROOMS een groot vleermuishotel

Huiszwaluwtil in de vijver van het Henri Dunantpark

Huiszwaluwtil Acht (gemeente Eindhoven)

Huiszwaluwtil VTC Aanschot (Volkstuinen Complex)

Voorzieningen voor vleermuizen en vogels ter compensatie kap Populus Canadensis tussen de Dommel en Sportpark de Hondsheuvels

Onderzoek en realisatie faunavoorzieningen gemeentelijke gebouwen

Project natuurlijk leren, natuur- en duurzaamheid-educatie B.S De Hasselbraam Eindhoven

Lees meer >>

Projecten in 2017

Zes Projecten natuurlijk leren, in het kader van natuur- en duurzaamheid-educatie

 

Lees meer >>


 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact