Projecten in Eindhoven
 

Overzicht Eindhovense projecten van Met U-Stadsnatuur

Projecten in 1994

Project in de wijk het Vonderkwartier

Lees meer >>

Projecten in 2010

Buurtproject nestkastjes maken

Het MUSSENHOTEL in de wijk Het Vonderkwartier

Het Wilhelmina Plein 'De MFierspan'

Lees meer >>

Projecten in 2011

De 'Takkendag' Van Abbe Museum voor het behoud van de Wood Circle

Creatief project 'VROEM' in wijk De Bergen

Lees meer >>

Projecten in 2012

Promotie van de vogelvide

Augustijnen kwartier

Basis School De Schelp

Wijk Gagelbosch

Project in de Palingstraat

Lees meer >>

Projecten in 2013-2014

Stadsnatuur advies en realisatie nw. wijk Woensel West, project Volta Galvani voor TRUDO

Geveltuintjes in het Vonderkwartier

Project in de wijk Genderdal (flats Schubertlaan)

Biodiversiteit in de wijk Woenselse Heide in samenwerking met de Grontmij

Biodiversiteit in de wijk Doornakkers in samenwerking met de Grontmij

Project 'House Martin' Woenselse Heide

Project Schrijversbuurt

ANWB en MU-S Groenplein in Henri Dunantpark 'Biodiversiteit, Techniek en Creativiteit'

Project Villa Park en Huize De Laak

Project flats wijk Lievendaal

Werkplan flora en fauna  werkzaamheden Herzenbroekenweg e.o.

Lees meer >>

Projecten in 2015

Huiszwaluwtil project Blixembosch aan de Ella Fitzgeraldlaan

Stadsnatuurproject Basisschool Karel de Grote

Stadnatuurproject met bewoners uit de wijk Genderdal en de jongeren raad van Your Choice

Advies en ondersteuning aan bouwbedrijf Groenen fase 3 Onderhoud in de wijk Tivoli in opdracht van het Woonbedrijf

Advies plan van aanpak voor het behoud aanwezige huismussen en vleermuizen na renovatie Aireyswoningen (Gestel)

Stadsnatuurproject in de wijk Bokt

Lees meer >>


Huiszwaluwtil project Blixembosch aan de Ella Fitzgeraldlaan

De tweede til van Eindhoven, en de eerste huiszwaluwtil van MU-S kwam op 14 april 2015 tot stand. Deze huiszwaluwtil is geplaatst in de voortuin van een woning in het hart waar een kolonie huiszwaluwen al jaren broed. Het eerste jaar 2015 werd al direct afgesloten met succes. Twee koppels huiszwaluwen hebben elk een nest groot gebracht. Ook dit jaar 2016 zitten er weer koppels huiszwaluwen in de til. Nu drie, omdat er nog een koppel laat is gaan broeden, en op 27 augustus 2016 de jongen zijn geboren in een ongebruikt nestkommetje! Alle koppels hebben jongen. De huiszwaluwen zitten dit jaar wel in andere kommetjes dan in 2015. Op deze huiszwaluwtil zit geen lokgeluid.

Stadsnatuurproject Basisschool Karel de Grote en de wijk Genderdal

Omschrijving project

Samen met de kinderen, leerkrachten en de buurt gaan we dit jaar de seizoenen in de natuur behandelen.
We kennen vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. In Nederland en de ons omringende landen merken we het verschil in seizoenen door duidelijke veranderingen in het weer.

Toelichting van het project

De (stads)natuur in verschillende seizoenen.

Niet alleen het weer, maar ook de stadsnatuur verandert elk seizoen. Je ziet dat goed aan bomen en planten. In de lente lijkt alles te ontwaken, wordt weer groen en begint te bloeien. In de zomer is alles groen en bloeit er veel uitbundig. Als het heet wordt zie je zelf planten verdrogen. In de herfst bereiden de planten zich voor op koude donkere tijden. De bladeren vallen, de knoppen voor volgend seizoen worden gezet. In de winter zijn de bladeren gevallen en zie je de takken van de bomen en struiken heel goed.    Hoe dieren zoals vogels reageren op de verschillende seizoenen zie je iets minder goed. Maar het is wel een feit dat je in de winter minder activiteit van dieren ziet, dan in de zomer. Ze zoeken beschutting tegen de kou. En omdat er in die tijd veel minder voedsel te vinden is, hebben ze allemaal methodes gevonden om de winter te overleven. In het voorjaar zijn veel dieren bezig met het zoeken van een partner en hun voortplanting. Daarna in de zomer voeden ze hun jongen en brengen ze groot, zodat ze de volgende koude periode kunnen overleven.
We gaan samen kijken wat we met onze kennis  kunnen doen om de vogels te kunnen helpen tijdens de seizoenen.

Leerkracht Madeleine schreef hier het volgende over.

Vogels door de seizoenen heen.
Als leerkracht ben je voortdurend bezig je onderwijs zinvol in te richten. Het is de bedoeling dat kinderen niet alleen horen over de dingen om hen heen, maar dat zij ook zien en doen. Van de ervaringen die zij opdoen leren zij het hoe en waarom van alles.
Wij willen de kinderen graag dichter bij de natuur brengen, ze laten zien en beleven wat er om hen heen allemaal gebeurt. Natuur is niet ver weg van de kinderen. Zo zien de kinderen elke dag wel vogels, rondom school of rondom hun huis. Vogels zijn er het hele jaar en daarom een geschikt thema om in de spotlights te zetten.
In de groepen 1 t/m 8 zullen de kinderen door de seizoenen heen kennis maken met verschillende soorten vogels en meer te weten komen over hun leefgebied, voeding en huisvesting. Wij zullen samen met de kinderen en in samenwerking met Arjan Ooms  kijken hoe we de ruimte rondom onze school zo kunnen inrichten dat het voor vogels een prima leefgebied wordt. De kinderen zullen betrokken worden bij het maken van nestvoorzieningen, insectenhotels en het inrichten van de tuin rondom school. Ook zullen zij actief bezig zijn met het voeden van de vogels in de winter, door het maken van vetbollen, pindaslingers e.d.

Stadnatuurproject met bewoners uit de wijk Genderdal en de jongeren raad van Your Choice

Wat gaan we zoal doen:
• We maken nestkasten voor verschillende soorten vogels
• We verven en versieren de nestkasten op een bijzondere manier
• We planten voor de vogels, insecten en buurtbewoners extra struiken
• We geven voorlichting over biodiversiteit
• We verzorgen een informatieve stadsnatuur rondwandeling in en rond de buurt
• We zaaien bloemen in de buurt
• We ruimen rommel op in de buurt
• We plaatsen bijzondere versierde nestkasten tegen de zijmuur van de basisschool
• We plaatsen bijzondere versierde nestkasten in de buurt en vieren dat met een gratis consumptie op een   terrasje in de buurt
• We maken met de kinderen een “natuur” filmpje
• Een vormgeefster maak samen met enkele  kinderen van de basisschool en uit de buurt een creatieve wintervoeding voor de vogels

Advies en ondersteuning aan bouwbedrijf Groenen fase 3 Onderhoud in de wijk Tivoli in opdracht van het Woonbedrijf

Het plaatsen van vogelvides, gierzwaluwdakpannen en inbouwneststenen voor vogels en vleermuizen tijdens de renovatie.

Advies plan van aanpak voor het behoud aanwezige huismussen en vleermuizen na renovatie Aireyswoningen (Gestel)

Advies m.b.t. het plaatsen van voorzieningen voor vogels en vleermuizen tijdens de renovatie van de wijk.

Stadsnatuurproject in de wijk Bokt

Zorg voor stadsvogels in Eindhoven; bijzondere carrousel-til geplaatst voor o.a. spreeuwen.

De ventweg van de Eindhovense weg; een prachtig groene omgeving waar afgelopen zaterdag in de dierenweide van familie Sanders woonruimte voor vogels is gecreëerd. Een bijzondere, zes meter hoge carrousel-til voor met name spreeuwen maakt nu onderdeel uit van dit groene landschap.
‘De spreeuw wordt net zo zeldzaam als de mus. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw holt het aantal van deze zwart gespikkelde vogel hard achteruit’ aldus Arjan Ooms van MU-S. Daarnaast biedt de carrousel-til woonruimte voor vleermuizen en zwaluwen.
De til is door MU-S (Met U Stadsnatuur) geplaatst. Dit in samenwerking met vrijwilligers van Stichting Stadsnatuur Eindhoven. Met opzet aan de stadsrand van Eindhoven, om stad en platteland qua biodiversiteit aan elkaar te verbinden. Planten en dieren kunnen zich dankzij deze verbindingszones gemakkelijk verplaatsen van het ene naar het andere gebied.

Verderop, in de wijk Bokt, is er via onderlinge buurtcontacten ook nog nestgelegenheid geplaatst voor de steen-, kerk- en bosuil, de torenvalk en voor kleinere zangvogels zoals vliegenvangers en de grote gele kwikstaart. Buurtgenoten hebben hierin geparticipeerd.
De gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant hebben het totale project financieel ondersteund.
Projecten in 2016

Project BATROOMS een groot vleermuishotel

Huiszwaluwtil in de vijver van het Henri Dunantpark

Huiszwaluwtil Acht (gemeente Eindhoven)

Huiszwaluwtil VTC Aanschot (Volkstuinen Complex)

Voorzieningen voor vleermuizen en vogels ter compensatie kap Populus Canadensis tussen de Dommel en Sportpark de Hondsheuvels

Onderzoek en realisatie faunavoorzieningen gemeentelijke gebouwen

Project natuurlijk leren, natuur- en duurzaamheid-educatie B.S De Hasselbraam Eindhoven

Lees meer >>

Projecten in 2017

Zes Projecten natuurlijk leren, in het kader van natuur- en duurzaamheid-educatie

 

Lees meer >>


 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact