Projecten in Eindhoven
 

Overzicht Eindhovense projecten van Met U-Stadsnatuur

Projecten in 1994

Project in de wijk het Vonderkwartier

Lees meer >>

Projecten in 2010

Buurtproject nestkastjes maken

Het MUSSENHOTEL in de wijk Het Vonderkwartier

Het Wilhelmina Plein 'De MFierspan'

Lees meer >>

Projecten in 2011

De 'Takkendag' Van Abbe Museum voor het behoud van de Wood Circle

Creatief project 'VROEM' in wijk De Bergen

Lees meer >>

Projecten in 2012

Promotie van de vogelvide

Augustijnen kwartier

Basis School De Schelp

Wijk Gagelbosch

Project in de Palingstraat

Lees meer >>

Projecten in 2013-2014

Stadsnatuur advies en realisatie nw. wijk Woensel West, project Volta Galvani voor TRUDO

Geveltuintjes in het Vonderkwartier

Project in de wijk Genderdal (flats Schubertlaan)

Biodiversiteit in de wijk Woenselse Heide in samenwerking met de Grontmij

Biodiversiteit in de wijk Doornakkers in samenwerking met de Grontmij

Project 'House Martin' Woenselse Heide

Project Schrijversbuurt

ANWB en MU-S Groenplein in Henri Dunantpark 'Biodiversiteit, Techniek en Creativiteit'

Project Villa Park en Huize De Laak

Project flats wijk Lievendaal

Werkplan flora en fauna  werkzaamheden Herzenbroekenweg e.o.

Lees meer >>

Projecten in 2015

Huiszwaluwtil project Blixembosch aan de Ella Fitzgeraldlaan

Stadsnatuurproject Basisschool Karel de Grote

Stadnatuurproject met bewoners uit de wijk Genderdal en de jongeren raad van Your Choice

Advies en ondersteuning aan bouwbedrijf Groenen fase 3 Onderhoud in de wijk Tivoli in opdracht van het Woonbedrijf

Advies plan van aanpak voor het behoud aanwezige huismussen en vleermuizen na renovatie Aireyswoningen (Gestel)

Stadsnatuurproject in de wijk Bokt

Lees meer >>

Projecten in 2016

Project BATROOMS een groot vleermuishotel

Huiszwaluwtil in de vijver van het Henri Dunantpark

Huiszwaluwtil Acht (gemeente Eindhoven)

Huiszwaluwtil VTC Aanschot (Volkstuinen Complex)

Voorzieningen voor vleermuizen en vogels ter compensatie kap Populus Canadensis tussen de Dommel en Sportpark de Hondsheuvels

Onderzoek en realisatie faunavoorzieningen gemeentelijke gebouwen

Project natuurlijk leren, natuur- en duurzaamheid-educatie B.S De Hasselbraam Eindhoven

Lees meer >>


Project BATROOMS een groot vleermuishotel

BATROOMS is de naam van een nieuw ‘hotel’ in Eindhoven dat donderdag 12 mei zijn deur opent. Het hotel staat op een zes meter hoge paal op terrein van Brabant Water aan de Aalsterweg, is 1.30 bij 1.30 meter groot en mikt op een exclusieve doelgroep: die van vleermuizen, in allerlei soorten en maten. Alleen voor Batman is BATROOMS een tikje te krap.
Het vleermuizenhotel dient ter compensatie van het verlies aan groen. Toen begin vorig jaar hier de aanleg van de busbaan op de Aalsterweg werd voorbereid, sneuvelde er een vijftal bomen te veel. De esdoorns en kastanjes waren geliefde verblijfsplekken voor vleermuizen en hadden bovendien een belangrijke verbindingsfunctie voor vleermuizen kolonies kolonieën op het tegenovergelegen landgoed Eikenburg.BATROOMS is bekostigd uit een speciaal potje ; een compensatiefonds voor groen dat verloren is gegaan. „Daar zijn, sinds kort, ook voorzieningen voor vogels en vleermuizen mee te realiseren”, zegt Arjan Ooms van MU-S (Met U Stadsnatuur). „En dat is hier dus gebeurd.” Bij het project hebben diverse partijen, waaronder de gemeente, Trefpunt Groen Eindhoven Brabant Water en MU-S samengewerkt. Vleermuisspecialisten Leo Klok en Frans Hijnen zorgden voor advies.
Het vleermuizenhotel is geplaatst op (zie art. E.D. 10-05-2016)

Huiszwaluwtil in de vijver van het Henri Dunantpark

In maart 2016 werd er in de vijver in het Henri Dunantpark een tweede huiszwaluwtil van MU-S geplaatst. Ook deze huiszwaluwtil is een Samenwerkingsproject van MU-S van Arjan Ooms, Povincie NB, gemeente Eindhoven en vrijwilligers. Deze til staat op 100 meter waar een kleine kolonie huiszwaluwen broed. Dit jaar 2016 is de huiszwaluwkolonie met 50% afgenomen ten opzichte van 2015. De huiszwaluwtil is zonder lokgeluid, er zijn wel huiszwaluwen boven de til waargenomen, maar in de huiszwaluwtil is geen activiteit waargenomen. MU-S gaat ervoor zorgen dat er in 2017 lokgeluid op deze til geplaatst word.

Huiszwaluwtil Acht (gemeente Eindhoven)

De derde huiszwaluwtil van MU-S is ook in maart 2016 geplaatst. Deze is geplaatst in de pony weide aan het eind van de Waalstraat in Acht (gemeente Eindhoven). Op deze locatie is de huiszwaluwstand de laatste jaren drastisch achteruit gegaan, dit jaar blijft de populatie ten opzichte van 2015 stabiel! De huiszwaluwtil staat op 100 meter waar de kleine huiszwaluwkolonie broed, en op 25 meter van de poel waar de huiszwaluwen hun leem en modder halen. Op deze huiszwaluwtil is een lok-geluidinstallatie aangebracht op zonne-energie, maar helaas geen waarneming bij de til waargenomen.

Huiszwaluwtil VTC Aanschot (Volkstuinen Complex)

Op 12 april 2016 heeft MU-S zijn vierde huiszwaluwtil geplaatst op het Volkstuinen Complex gelegen aan Aanschot. Deze huiszwaluwtil staat op zo’n 150 meter waar de grootste huiszwaluwkolonie van Eindhoven broed. Arjan Ooms van MU-S heeft tijdens de plaatsing ook direct huiszwaluw lok-geluid op zonne- energie geplaatst, en direct met groot succes! Het eerste jaar hebben met succes 7 koppels gebroed in deze huiszwaluwtil, een geweldig resultaat! Ten opzichte van 2015 is de totale populatie in 2016 in Blixembosch met 9 nesten gegroeid, naar 42 nesten.

Voorzieningen voor vleermuizen en vogels ter compensatie kap Populus Canadensis tussen de Dommel en Sportpark de Hondsheuvels

Ter compensatie zijn hier zowel vleermuisvoorzieningen als diverse vogelnestkasten geplaatst waaronder die voor de spreeuw.


Onderzoek en realisatie faunavoorzieningen op zes gemeentelijke gebouwen

rojectleiders van woningbouwcorporaties, pensioenfondsen, architecten, maar ook gewone burgers kijken de laatste paar jaar steeds meer naar de gemeente Eindhoven. Wat doet de gemeente Eindhoven aan biodiversiteit voor haar gebouwen?
Het bevorderen van de biodiversiteit in Eindhoven is één van de bestuurlijke doelen geworden, waarover jaarlijks aan de gemeenteraad verantwoording wordt afgelegd.
De gemeente Eindhoven heeft derhalve voor de eigen organisatie duidelijk ambities, doelen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu geformuleerd. Deze zijn te lezen in het actieprogramma “Duurzaam & Maatschappelijk; zo doen wij dat!”
MU-S kreeg de opdracht dit te realiseren.


Project natuurlijk leren, natuur- en duurzaamheid-educatie B.S De Hasselbraam Eindhoven

Inleiding ‘Vier Seizoenen rondom school’

In een bepaalde klas van de school en in de directe wijk rond de school werkt MU-S samen met leerlingen en leer¬krachten gedurende 4 seizoenen aan, op biodiversiteit gerichte, projecten. Dit vaak specifiek gericht op stads¬vogels, vleermuizen, insecten en groen in het algemeen. De activiteiten sluiten veelal aan bij lopende projecten die MU-S uitvoert in de wijken. Hierdoor ontstaat samenhang en verbinding gericht op het versterken van biodiversiteit in de directe leer- en leefomgeving van de kinderen.
Gedurende het jaar gaat MU-S, vertrekkend vanuit de seizoenen, met kinderen op onderzoek uit. Hierbij daagt MU-S ze uit om te kijken en te ervaren wat er in hun directe omgeving natuurlijk te beleven en te verbeteren valt.  MU-S zet kinderen hiermee aan het werk, bijvoorbeeld door het bouwen, versieren en plaatsen van nestkasten. Voor ‘stadskinderen’ in Eindhoven komt hiermee de natuur meer binnen hun handbereik. Dat is niet alleen van belang voor de flora en fauna, maar ook op henzelf heeft het een positieve invloed.
Kinderen die in contact zijn met de natuur ontwikkelen namelijk onafhankelijk denken, gevoel en gedrag. Bovendien blijkt uit onderzoek at natuur helpt om gezonder te blijven. Hoe belangrijk dit is voor hun ontwikkeling staat te lezen in bijlage 1.
Concreet betekent dit dat de effecten van natuurbeleving op kinderen groter zijn als er groen dichtbij de school is, er ruimte is voor ontdekkend leren op school, de leerkracht of begeleider affiniteit heeft met natuur en met hen naar buiten gaat, de leerkracht zich kan inleven in de wereld van het kind en de ouders erbij betrokken zijn. Deze componenten heeft MU-S allemaal verwerkt in de opzet van ‘Vier seizoenen rondom te school’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Projecten in 2017

Zes Projecten natuurlijk leren, in het kader van natuur- en duurzaamheid-educatie

 

Lees meer >>


 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact